Dawid Swakowski - dłużnik oszukujący i działający z premedytacją na szkodę innych osób. Dokunuje różnych zamówień na drobne kwoty, a następnie nie płaci.

menager ukrywający się przed spojrzeniem prawdzie w oczy i wobec kontrahentów, których już oszukał.

Zestawienie dodatkowych ogólnodostępnych informacji o dłużniku:

Aktualne zadłużenie na sprzedaż: 11.788,41 PLN

Dawid Swakowski - dłużnik wobec wielu wierzycieli

Dodatkowe informacje - Uwagi:

Komentarz


Kup wierzytelności